Urząd Miejski w Orzyszu

WYDZIAŁ KULTURY PROMOCJI, TURYSTYKI I SPORTU

Naczelnik Wydziału

Agata Borchet (pok. 215)
tel. 87 600 902 895
email: agata.borchet@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- promocja Gminy w środkach masowego przekazu
- działania związane z wydawaniem Biuletynu Informacyjnego
- zapewnienie właściwej organizacji i obsługi wystąpień i obecności władz gminy na wszelkich spotkaniach, imprezach, obchodach i występach

 

Inspektor
Jadwiga Gryncewicz
(pok. 221)
tel. 87 307 09 51
email: jadwiga.gryncewicz@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- promocja gminy,
- prowadzeniem programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia,
- tworzeniem, współpracą i koordynacją prac Społecznej Rady zakładów opieki zdrowotnej,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sferze zadań publicznych,

 

Informatyk Urzędu/ Administrator Systemów Informatycznych
Łukasz Pieczyński
(pok. 207)
tel. 87 600 902 899
email: lukasz.pieczynski@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- zadania z zakresu informatyki Urzędu

 

Podinspektor
Agata Krasińska
(pok. 218)
tel. 87 307 09 52
email: agata.krasinska@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- prowadzeniem rejestru instytucji kultury;
- wspieraniem twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej oraz inicjatyw kulturalnych;
- rozwojem turystyki i agroturystyki oraz promocją;
- nadzorem nad obiektami rekreacji i wypoczynku, w tym związanych z koordynowaniem działań w zakresie reklamy turystyki oraz przygotowywaniem do sezonu turystycznego;
- koordynowaniem działań związanych z obsługą Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu w zakresie reklamy turystyki oraz przygotowywaniem się do sezonu turystycznego;

 

 

Data powstania: czwartek, 28 maj 2015 13:03
Data opublikowania: piątek, 29 maj 2015 15:22
Data edycji: wtorek, 22 sty 2019 14:41
Wytwarzający informację: Agata Borchet
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4959 razy
Ilość edycji: 4