Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz ograniczeniem  bezpośrednich przyjęć interesantów w Urzędzie Miejskim w Orzyszu informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. można składać w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 15.30  (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Orzyszu) poprzez:

1) wysłanie zgłoszenia pocztą na adres: Urząd Miejski w Orzyszu ul. Rynek 3 12 – 250 Orzysz;

2) wysłanie zgłoszenia ( w formie skanu)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@orzysz.pl  
– w takim przypadku nie jest wymagany  podpis elektroniczny, a oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny)

 

3) przesłanie zgłoszenia przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej (epuap) na adres: /umorzysz/SkrytkaESP;

4) złożenie zgłoszenia osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 3 w Orzyszu w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 poprzez wrzucenie go do urny przeznaczonej na korespondencję wyłożonej w holu Urzędu –  w tym celu należy wcisnąć  dzwonek przy drzwiach urzędu.

 

Wszelkie informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można uzyskać:

- pod numerem telefonu 87 307 09 49 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

lub
- w dniach 01.04.2020 r. oraz 08.04.2020 r. pod numerem telefonu 504 848 921 (dyżur urzędnika wyborczego)
lub
- pod adresem poczty elektronicznej: urz-281603-1@pkw.gov.pl

Data powstania: czwartek, 26 mar 2020 13:15
Data opublikowania: czwartek, 26 mar 2020 13:42
Data edycji: czwartek, 26 mar 2020 14:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 cze 2020 11:40
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 122 razy
Ilość edycji: 1