Urząd Miejski w Orzyszu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 6 maj 2015 09:18
z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanej do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
Czytaj całość

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE

środa, 29 kwi 2015 14:21
z dnia 20 kwietnia 2015 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Orzyszu, zarządzonych na dzień 14 czerwca 2015 r.
Czytaj całość

INFORMACJA BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 8 kwi 2015 15:03
z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Orzyszu zarządzonych na dzień 14 czerwca 2015 r.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

czwartek, 2 kwi 2015 12:50
z dnia 2 kwietnia 2015 r. o granicach i numerze okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzyszu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Orzyszu zarządzonych na dzień 14 czerwca 2015 r.
Czytaj całość

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE

wtorek, 24 mar 2015 09:57
z dnia 19 marca 2015 r. o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzyszu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Orzyszu, zarządzonych na dzień 14 czerwca 2015 r.
Czytaj całość