Urząd Miejski w Orzyszu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 13 października 2014 r.

wtorek, 14 paź 2014 12:15
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
Czytaj całość

UCHWAŁA Nr 5 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ORZYSZU

poniedziałek, 20 paź 2014 18:16
z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach Burmistrza Orzysza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ORZYSZU

czwartek, 23 paź 2014 14:50
z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Orzyszu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ORZYSZU

piątek, 24 paź 2014 14:17
z dnia z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Orzysza w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Czytaj całość