Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 11/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 wrz 2018 16:23
z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa w Wydziale Inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 26/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 09:48
z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,, Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".
Czytaj całość