Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 1/2/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 lut 2018 10:55
z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 251/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 23 września 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Gminy Orzysz zmienionego Zarządzeniem nr 261/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 19 października 2015 r., Zarządzeniem nr 107/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. oraz Zarządzeniem nr 6/12/2017 Burmistrza Orzysza z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 4/1/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 8 stycznia 2018 r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 3/2/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 lut 2018 15:56
z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Orzyski Ratusz-głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu - docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i elewacji.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 4/2/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 lut 2018 10:45
z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 251/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 23 września 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Gminy Orzysz zmienionego Zarządzeniem nr 261/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 19 października 2015 r., Zarządzeniem nr 107/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. oraz Zarządzeniem nr 6/12/2017 Burmistrza Orzysza z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 4/1/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 8 stycznia 2018 r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 6/2/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 lut 2018 10:01
z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu ,, Wspólne podwórko 2018" w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2018 roku.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 9/2/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 lut 2018 10:44
z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 16/2/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 26 lut 2018 09:55
z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2017 rok oraz prewspółczynnika za 2017 rok dla celów korekty podatku odliczonego w 2017 roku oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2017 rok oraz prewspółczynnika za 2017 rok do odliczenia podatku VAT w 2018 roku.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 24/2/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 kwi 2018 11:22
z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Orzyski Ratusz - głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu - przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
Czytaj całość