Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 10/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 mar 2018 14:40
z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Orzysz ogłoszonych na 2018 rok, zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych, ekologii i ochrony zwierząt oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 22/3/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 kwi 2018 11:16
z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Orzyski Ratusz - głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu - docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i elewacji.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 23/3/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 kwi 2018 11:20
z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:,, Przebudowa nawierzchni drogi na ul. Wierzbińskiej w Orzyszu".
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 29/3/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 maj 2018 09:12
z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Orzyski Ratusz - ułożenie glazury i terakoty w budynku Ratusza przy ul. Rynek w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 30/3/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 maj 2018 09:17
z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Orzyski Ratusz - głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu - docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i elewacji.
Czytaj całość