Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 10/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 mar 2018 14:40
z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Orzysz ogłoszonych na 2018 rok, zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych, ekologii i ochrony zwierząt oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Czytaj całość