Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Komputery dla organizacji pozarządowych
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004 r. Nr 191) Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie informuje, że posiada następujące zbędne składniki majątkowe.

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM WYKAZ SPRZĘTU

Jednocześnie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie informuję, że zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone są do przekazania w formie darowizny podmiotom wyszczególnionym w § 39 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004 r. Nr 191). Podmioty określone w § 39 ust. 1 rozporządzenia zainteresowane składnikami majątku przeznaczonego do likwidacji proszone są o złożenie dokumentów zgodnie z § 38 ust. 2-5 ww. rozporządzenia do dnia 30 października 2006 na adres:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
z dopiskiem "Zbędne składniki majątkowe"
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 lis 2006 12:54
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 gru 2006 07:50
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1371 razy