Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ujednolicone wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.
 
  • Nowe formularze będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. 
  • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r. albo podatnik dokonuje korekty uprzednio złożonej Informacji lub deklaracji - zastosowanie będą miały dotychczas obowiązujące wzory informacji i deklaracji wynikające z Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu.
Nowe formularze mogą być składane w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej.
 
Wzory formularzy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów:
 
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019 poz. 1104)
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek  rolny (Dz. U. 2019 poz. 1105)
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. 2019 poz. 1126).
 
WZORY FORMULARZY
 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Informacja i deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujące od 01.07.2019 r. z załącznikami
 
Osoby fizyczne:
IN-1 Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do IN-1 - dane pozostałych podatników
 
Osoby prawne:
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
PODATEK ROLNY
Informacja i deklaracja w sprawie podatku rolnego obowiązujące od 01.07.2019 r. z załącznikami
 
 
Osoby fizyczne:
IR-1 Informacja o gruntach
ZIR-1 Załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 Załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 Załącznik do IR-1 - dane pozostałych podatników
 
Osoby prawne:
DR-1 Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 Załączniik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 Załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
PODATEK LEŚNY
Informacj i deklaracja w sprawie podatku leśnego obowiązujące od 01.07.2019 r. z załącznikami
 
Osoby fizyczne:
IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 Załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do IL-1 - dane pozostałych podatników
 
Osoby prawne:
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 Załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 Załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Data powstania: piątek, 23 sie 2019 13:43
Data opublikowania: piątek, 23 sie 2019 14:32
Opublikował(a): Aneta Wawiernia
Zaakceptował(a): Aneta Wawiernia
Artykuł był czytany: 2376 razy