Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

PR.VII.341-6/06
PR.VII.341-6/06 Orzysz, 2006-09-29 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych do wykonania remontu budynku adaptowanego na mieszkania socjalne przy ul. Wojska Polskiego 54 w Orzyszu 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Miejski w Orzyszu Giżycka 15 12-250 Orzysz e-mail krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl 2) Dnia 15.09.2006 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: dostawę materiałów budowlanych do wykonania remontu budynku adoptowanego na mieszkania socjalne przy ul. Wojska Polskiego 54 w Orzyszu, zawarto umowę z: Przedsiębiorstwem Handlowym M6 Giżycko Jarosław Sulewski ul.Jagiełły 1A 11-500 GIŻYCKO 3) Uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego:
W zbiorze złożonych ważnych ofert, oferta firmy Przedsiębiorstwa Handlowego "M6" jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty netto 74.263,01 zł słownie siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy 01/100 zł , brutto 90.308,38 słownie dziewięćdziesiąt tysięcy, trzysta osiem 38/100 zł. Zgodnie z art.72 ust2 w trybie zapytania o cenę, zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 4) data zamieszczenia ogłoszenia: 2006-09-29
Zdzisław Bosiński
Z-ca Burmistrza
Data powstania: piątek, 29 wrz 2006 08:03
Data opublikowania: piątek, 29 wrz 2006 13:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:18
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 3082 razy