Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o możliwości wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych

Przeciwdziałaniu społecznemu wykluczeniu dzieci i rodzin poprzez wsparcie rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej informuje, że istnieje możliwość wsparcia finansowego dla pozarządowych działających w sferze spraw społecznych na realizację zadania pt. Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu dzieci i rodzin poprzez wsparcie rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych”. Na ten cel w tegorocznym budżecie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przewidziano 100.000zł.
Wyżej wymienione zadanie powinno obejmować kwestie dotyczące wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia specjalistycznego, w tym:
- organizację różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- umożliwienie integracji społecznej i uczestnictwa w życiu społecznym grup rówieśniczych.

Przy udzielaniu dotacji preferowane są zadania, których adresatem są dzieci i młodzież szkolna:
- będąca sierotami, wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych a także rodzin zastępczych,
- z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych, niepełnosprawna, z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią.
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe. Termin składania ofert upływa z dniem 25 maja 2006 roku.
Informacje na powyższy temat dostępne są na stronie: bip.uw.olsztyn.pl


Podpisał
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Marek Zaczek
Data powstania: czwartek, 27 kwi 2006 12:04
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2006 11:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 maj 2006 08:31
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1851 razy