Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udziału w konkursie na plakat promujący bezpieczeństwo dzieci w Internecie

konkurs na plakat promujący bezpieczeństwo dzieci w internecie
Internet jest wspaniałym wynalazkiem. Jest narzędziem zabawy, nauki, komunikacji. Pozwala poznawać świat i ludzi. Internet, szczególnie dla młodszych, niesie ze sobą także liczne niebezpieczeństwa. Dzieci przeglądają Internet z taką samą wrodzoną ciekawością, z jaką odkrywają cały świat. W sieci narażone są na kontakt ze szkodliwymi treściami – pornografią, przemocą, kradzieżą, mogą paść ofiarą przestępstw.
Według badania "Bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z Internetu przez nieletnich", opublikowanego przez Child Protection Agency w 2002 r. 44 procent nieletnich korzystających regularnie z Internetu było molestowane seksualnie, zaś 11 procent dzieci potwierdziło, że spotkało je to więcej niż raz. W innych przypadkach tego typu ataki przybierają formę wulgaryzmów przesyłanych przez innych użytkowników lub niechcianej korespondencji email z obraźliwą zawartością. Co więcej 14,5 procent badanych dzieci umówiło się na spotkanie z nieznajomym przez Internet a 8 procent spotkało się z obcą osobą więcej niż raz.
Z korzystaniem z sieci jest podobnie jak z uczestniczeniem w ruchu drogowym. Zarówno w sieci jak i na drodze, by czuć się bezpiecznie, trzeba przestrzegać pewnych zasad.
Zapraszamy do stworzenia plakatu, który ma informować dzieci i młodzież o tym, że Internet niesie ze sobą również liczne zagrożenia i że trzeba mądrze i rozważnie korzystać z tego, co oferuje Sieć. Użytkowanie sieci może być przyjemne i bezpieczne, jeżeli przestrzega się podstawowych zasad.
Wszystkich informacji udzielają:
Jacek Pietrusiak (jpietrusiak@fww.org.pl) tel. 0226362570 wewn 22
Monika Dolińska (mdolinska@fww.org.pl) tel. 0226362570 wewn 44
Zobacz [ Regulamin ]

Partnerem medialnym konkursu jest portal www.interklasa.pl

REGULAMIN KONKURSU
W konkursie mogą wziąć udział gimnazja w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.
Zadaniem szkół, które chcą wziąć udział w konkursie, jest przeprowadzenie wśród uczniów wewnętrznego konkursu, który wyłoni najciekawsze prace.
Każda szkoła wybierze 3 najlepsze prace, które prześle do Fundacji Wspomagania Wsi.
Praca konkursowa ma mieć formę plakatu informującego o niebezpieczeństwach czyhających na dzieci podczas korzystania z Internetu oraz o tym, że użytkowanie sieci może być przyjemne i bezpieczne, jeżeli przestrzega się podstawowych zasad zachowania.
Forma plakatu:
Technika wykonania plakatu jest dowolna.
Maksymalny format nadsyłanych na konkurs prac to 80 x 100 cm.
Prace należy wysłać na adres: Fundacja Wspomagania Wsi, ul.Bellottiego 1, 01-022 Warszawa. Do prac należy dołączyć kopertę zawierającą dane adresowe szkoły, pełen adres szkoły, telefon, e-mail i autorów poszczególnych prac.
Harmonogram:
Termin nadsyłania prac upływa 15 kwietnia 2006 r.
(decyduje data stempla pocztowego).
Ogłoszenie wyników nastąpi 15 maja 2006 r.
W konkursie wyróżnionych zostanie pięć najlepszych prac.
Rozdanie nagród odbędzie się w czerwcu 2006 r. Dokładna data uroczystości podana zostanie w dniu ogłoszenia wyników.
Nagrody:
Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a szkoły, z których pochodzą laureaci, pakiety programów edukacyjnych.
Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na stronach Fundacji Wspomagania Wsi i Witryny Wiejskiej (www.witrynawiejska.org.pl - portal internetowy prowadzony przez FWW).
Komisja konkursowa wybierze jeden, najlepszy projekt, który zostanie wydany w formie plakatu i rozesłany do gimnazjów w całej Polsce.
Autorzy plakatów wyrażają zgodę na przejęcie przez Fundację Wspomagania Wsi praw do wyłączności na wszystkie prace nadesłane na konkurs.

--------------------------------------------------------------------------------
Data powstania: poniedziałek, 6 lut 2006 13:23
Data opublikowania: środa, 8 lut 2006 12:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 kwi 2006 13:19
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Antoni Duda
Artykuł był czytany: 1992 razy