Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa nawierzchni drogi na ul. Wierzbińskiej w Orzyszu

 

                                                                                                                                                                                          Orzysz, dnia 26.04.2018 r.

Znak: WPF.271.3.2018.POS

 

Zamawiający

GMINA ORZYSZ

GIŻYCKA 15

12-250 ORZYSZ

NIP: 849-15-04-380 

REGON: 790671515

 

 

              ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn : „Przebudowa nawierzchni drogi na ul. Wierzbińskiej w Orzyszu”

Dane o złożonych ofertach:

  1. liczba złożonych ofert: 2
  2. liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu Wykluczenia wykonawcy: 0
  3. postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie jest objęte dynamicznym systemem zakupów.

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z. o.o.,z/s w Gajewie, 11-500 Giżycko

 

Oferta w/w Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskując 100 punktów.

 

W oparciu o art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że klasyfikacja punktowa ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Nazwa firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania

Cena oferty 

z VAT w zł

Punkty w kryterium

Cena

Punkty w kryterium Okres gwarancji/

rękojmi

RAZEM

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z. o.o.,z/s w Gajewie, 11-500 Giżycko

1 948 414,03 zł brutto

60,00

40,00

100,00

2.

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parznieska 10, 05-800 Pruszków

3 142 992,81 zł brutto

37,20

34,29

71,49

 

 

 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z Art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy pzp.

 

Termin podpisania umowy może ulec zmianie w razie zaistnienia postępowania odwoławczego.

                                                                                                                                                                                                                   Burmistrz

                                                                                                                                                                                                        (-) Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: czwartek, 26 kwi 2018 15:17
Data opublikowania: czwartek, 26 kwi 2018 15:21
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 929 razy