Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Poznawaj Polskę

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza uczniów gimnazjów zlokalizowanych w Polsce w miejscowościach do 20 000 mieszkańców do udziału w konkursie internetowym. Do konkursu zapraszamy również uczniów w wieku do lat 16 ze szkół polskich we wszystkich krajach świata.
Zamiarem Fundacji jest rozwijanie wiedzy gimnazjalistów o Polsce oraz zachęcanie ich do wykorzystywania Internetu do zdobywania informacji i komunikacji.
Konkurs będzie odbywał się w Internecie: Uczestnicy będą musieli założyć konta pocztowe (poczty elektronicznej) by można się było z nimi porozumiewać i zarejestrować się na stronie konkursu. Będą odpowiadać na pytania (test wielokrotnego wyboru) w Internecie i przesyłać wypełniony formularz do aplikacji internetowej, która zliczy punkty. Pytania będą dotyczyć wiedzy ogólnej o Polsce z dziedzin takich jak m. in.: historia, literatura, geografia, przyroda, polityka, życie codzienne, kultura, sport, sławni ludzie, słynne cytaty.
Konkurs będzie się składał z trzech etapów (rund). W pierwszej i drugiej rundzie uczestnicy będą odpowiadać na pytania (test wielokrotnego wyboru) podane na stronie internetowej konkursu. Uczniowie będą mogli wchodzić na tę stronę z każdego komputera na świecie.
Zadaniem finalistów (w trzeciej rundzie) będzie napisanie eseju na jeden z 15 podanych tematów i przesłanie go do Fundacji w określonym terminie pocztą elektroniczną.
Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość wymiany informacji i dyskusji między sobą oraz z innymi zainteresowanymi osobami.
Każdy z uczestników konkursu, który przejdzie do drugiej rundy otrzyma dyplom.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji do drugiej i trzeciej rundy oraz nagradzania laureatów zawarte są w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu oraz harmonogram znajdują się na stronie internetowej www.fww.org.pl oraz www.know-poland.org
Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2005 13:38
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2005 08:19
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2007 09:52
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1807 razy