Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

STAWKI PODATKU NA 2016 ROK

1. Uchwała XVI/98/15 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
– obniżono średnią ustawową cenę żyta z kwoty 53,75 zł za 1q do kwoty  44,00 zł za 1q.

 

2. Uchwała Nr XVI/97/15  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalone stawki:

- od budynków mieszkalnych – 0,55 od 1 m2powierzchni użytkowej,

- od budynków związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,41 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

- od budynków związanych z udziałem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  z wyjątkiem:

- od budynków gospodarczych, dla których stawka wynosi – 5,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od garaży, dla których stawka wynosi   – 7,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ,

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł od 1 m2powierzchni,

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,46 zł od 1 m2 powierzchni  z wyjątkiem:

- zajętych na cele mieszkaniowe, dla których stawka wynosi – 0,17 zł od 1 m2powierzchni,

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –  4,58 zł od 1 ha powierzchni.

 

3. Uchwała Nr XVII/110/15 w sprawie wysokości opłaty targowej, ustalono następujące dzienne stawki na targowisku miejskim w Orzyszu:

1)  z samochodu ciężarowego  -  32,60 zł,

2)  z samochodu dostawczego i osobowego – 19,60 zł,

3)  z urządzeń pod zadaszeniem, podestu, stołu, namiotu – 21,60 zł,

4) z ręki, koszyka oraz z pozostałych miejsc zajętych pod towary żywnościowe i rolnicze - 5,00 zł,
5) z ręki, koszyka oraz pozostałych miejsc zajętych pod inne niz wymienione pkt 4 towary - 13,50 zł,

W innych miejscach na terenie miasta poza wyznaczonym targowiskiem wysokość dziennej opłaty targowej ustala się wg  stawek określonych w § 3 uchwały.
Opłata targowa na targowisku miejskim pobierana jest w sobotę (dzień targowy) w wysokości 100% dziennej stawki, natomiast w pozostałe dni tygodnia w wysokości 50% dziennej stawki.

 

4. Uchwała Nr XVII/109/15  w sprawie opłaty miejscowej - 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Data powstania: wtorek, 29 gru 2015 14:36
Data opublikowania: wtorek, 29 gru 2015 14:45
Data edycji: czwartek, 5 sty 2017 09:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 sty 2017 09:42
Opublikował(a): Aneta Wawiernia
Zaakceptował(a): Aneta Wawiernia
Artykuł był czytany: 2148 razy
Ilość edycji: 1