Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr RIO.IV-0120-392/15

z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu w kwocie 400.000,00 zł przez gminę miejską Orzysz

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

Pliki do pobrania: