Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR RIO.IV-0120-61/2024 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 2 LUTEGO 2024 R.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Orzysz na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2024 r. przedstawionego w uchwale budżetowej na 2024 r.
Data powstania: piątek, 9 lut 2024 10:06
Data opublikowania: piątek, 9 lut 2024 10:24
Opublikował(a): Anna Kamińska
Zaakceptował(a): Anna Kamińska
Artykuł był czytany: 148 razy