Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr RIO.IV-0120-304/15

w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu w kwocie 965.000,00 zł przez gminę Miejską Orzysz.

 

Uchwała nr RIO.IV-0120-304/15 składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 września 2015 r. znajduje sie w załączniku.