Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr RIO.IV-244/15

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Orzysza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Uchwała nr RIO.IV-0120-244/185 znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.