Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 193/15

Burmistrza Orzysza z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.

 

Zarządzenie nr 193/15 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.  wraz z załącznikami znajduje się w załaczeniu do niniejszej informacji .