Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 192 /15

Burmistrza Orzysza z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

 

Uchwała wraz z załącznikami w załączeniu  do niniejszej informacji.

Pliki do pobrania: