Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Lp.

Obręb

Numer

działki

Powierzchnia

działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości

w planie

zagospodarowania

przestrzennego

Czas trwania umowy

Opis

nieruchomości

Wysokość czynszu

dzierżawnego

Forma oddania

nieruchomości

1

Orzysz

cz. dz. 146/13

34 m2

w tym

B – 34 m2

13623

 

B – tereny mieszkaniowe

MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat pod garażem

niezabudowana

34,00 zł / miesiąc + Vat
(1,00 zł / m2stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

2

Orzysz

cz. dz. 296/11

29,00 m2

w tym

B – 29,00 m2

12885

bez oznaczenia

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie do 08.02.2016 roku pod budynkiem gospodarczym

niezabudowana

29,00 zł / miesiąc +Vat

(1,00 zł / m2stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

3

Orzysz

cz. dz. 336/2

279,00 m2

w tym

R V – 279,00 m2

12884

 

bez oznaczenia

MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

22,32 zł / rok

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do
1 października)

Dzierżawa

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

4

Nowe Guty

cz. dz. 265/1

1000 m2
w tym Lz VI – 1000 m2

12827

 

bez oznaczenia

A1ZN – teren istniejącej zieleni nieurządzonej, spełniający rolę ochronną jeziora bez prawa wycinania drzew i projektowania zabudowy

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat na cele letniskowe
i rekreacyjne

niezabudowana

2 500,00 zł / rok + Vat

(1,00 zł / m2 – stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

5

Kamieńskie

  1. cz. dz. 4/2

165,00 m2

w tym

ŁIV – 165 m2

13609

 

niezabudowana działka gruntu

ZS – tereny zieleni związanej ze sportem, turystyką i rekreacją

 

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat na cele letniskowe i rekreacyjne

niezabudowana

412,50 zł + Vat / rok

(2,50 zł / m2

na cele letniskowe i rekreacyjne – stawka roczna płatna do 01 października)

Dzierżawa

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

6

Kamieńskie

  1. cz. dz. 4/2

150 m2

w tym ŁIV – 150 m2

13609

 

niezabudowana działka gruntu

ZS - tereny zieleni związanej ze sportem, turystyką i rekreacją

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat na cele letniskowe i rekreacyjne

niezabudowana

375,00 zł + Vat / rok

(2,50 zł / m2

na cele letniskowe i rekreacyjne – stawka roczna płatna do 01 października)

Dzierżawa

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

7

Kamieńskie

  1. cz. dz. 4/2

285 m2

w tym ŁIV – 285 m2

13609

 

niezabudowana działka gruntu

ZS - tereny zieleni związanej ze sportem, turystyką i rekreacją

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat na cele letniskowe i rekreacyjne

niezabudowana

712,50 zł + Vat / rok

(2,50 zł / m2

na cele letniskowe i rekreacyjne – stawka roczna płatna do 01 października)

Dzierżawa

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

8

Kamieńskie

  1. cz. dz. 4/2

200 m2

w tym ŁIV – 200 m2

13609

 

niezabudowana działka gruntu

ZS - tereny zieleni związanej ze sportem, turystyką i rekreacją

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat na cele letniskowe i rekreacyjne

niezabudowana

500,00 zł + Vat / rok

(2,50 zł / m2

na cele letniskowe i rekreacyjne – stawka roczna płatna do 01 października)

Dzierżawa

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

Data powstania: czwartek, 11 cze 2015 07:30
Data opublikowania: czwartek, 11 cze 2015 07:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 lip 2015 08:02
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1436 razy