Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opinie RIO 2015 r.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące przyjętego budżetu na 2015 r.

Uchwały:  RIO-IV-0120-23/15   oraz RIO-IV-0120-24/15   znajdują się w załącznikach .