Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie konsultacji

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy  Gminy Orzysz  z Organizacjami Pozarządowymi oraz  innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr L/373/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010r., w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Burmistrz Orzysza ogłasza

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

1. Przedmiot Konsultacji:  Projekt Rocznego Programu współpracy gminy  Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015r.

2. Termin konsultacji: od 17 października do 27 października  2014r.

3. Forma Konsultacji:

a/ projekt  rocznego Programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie www.bip.orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Orzyszu,

b/ konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat rocznego programu współpracy,

c/ wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do
27 października  br. do godz. 1530 w  Urzędzie Miejskim w Orzyszu - pok. nr 4, przesłać tradycyjną pocztą na adres urzędu lub e-mail:  um.orzysz.pl. Na kopercie lub w tytule e-mail należy  wpisać  „Konsultacje program współpracy 2015”

d/ wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza zamieszczone zostaną na stronie internetowej  www.bip.orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń  nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Orzysz.

Burmistrz

(-) mgr  Tomasz Jakub Sulima

Orzysz, dn. 2014-10-17

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 17 paź 2014 10:41
Data opublikowania: piątek, 17 paź 2014 14:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2015 09:27
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Monika Łępicka-Gij
Artykuł był czytany: 1572 razy