Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opinia nr RIO.IV-0120-244/14

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Orzysza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku.

Informacja znajdyje sie w załączniku nr 1 niniejszej informacji.