Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie analizy obszaru funkcjonalnego "Pętla Mazurska w ramach projektu "PLANOWANIE MIEJSKIEGO....

Nr sprawy: FN.3251.2.2014.TNA Orzysz, dnia 06.05.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na przeprowadzenie analizy obszaru funkcjonalnego „Pętla Mazurska” w ramach projektu „Planowanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Ełckim i Kanałem Augustowskim. Etap I”

Informuję, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 08.04.2014 r. w przedmiocie zamówienia na przeprowadzenie analizy obszaru funkcjonalnego „Pętla Mazurska” w ramach projektu Planowanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Ełckim i Kanałem Augustowskim. Etap I” zostały złożone 4 oferty, w tym żaden wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez EU-CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1 za cenę 44 000 zł brutto.

Streszczenie złożonych ofert.

 

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena brutto

za realizację przedmiotu

zamówienia - 100%

1

Stowarzyszenie Wspierania

Inicjatyw Gospodarczych

DELTA PARTNER

Ul. Zamkowa 3a/1

43 – 400 CIESZYN

55,12 pkt.

2

ResPublic Sp. z o.o.

Ul. Podmiejska 5

01-498 Warszawa

57,70 pkt.

3

EU-CONSULTING SP. z o. o.

Ul. Wały Piastowskie 1

80-855 Gdańsk

100 pkt.

4

Logos Consulting Sp. z o. o.

Ul. 3 Maja 18/4

20-078 Lublin

70,71 pkt.

Pliki do pobrania: