Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na realizację koncepcji sterowania oraz funkcjonalności automatyki dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Suchy Róg i Odoje oraz hydroforni w miejscowości Chmielewo

Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o. informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Realizacja koncepcji sterowania oraz funkcjonalności automatyki dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Suchy Róg i Odoje oraz hydroforni w miejscowości Chmielewo”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Ewę Szendel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Szendel EN-SYSTEM Automatyka Przemysłowa, z siedzibą w Ortelu Książęcym Drugim 6A, za łączną cenę 29.458,50 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
SetCon Mariusz Sobiech
Pl. Adama Mickiewicza 23/6
12-230 Biała Piska
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 1 (29 458,50 : 38 007,00)x100x3 = 232,53 pkt
Razem: 232,53 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Ewa Szendel EN-SYSTEM Automatyka Przemysłowa
Ortel Książęcy Drugi 6A
21-500 Biała Podlaska
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 2 (29 458,50 : 29 458,50)x100x3 = 300,00 pkt
Razem: 300,00 pkt

Data powstania: środa, 23 kwi 2014 16:01
Data opublikowania: środa, 23 kwi 2014 16:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 maj 2014 09:54
Opublikował(a):
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1021 razy