Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Usługi w zakresie remontu bieżącego dróg gminnych oraz usługi sprzętowe na terenie gminy Orzysz w 2014 roku"


Orzysz: Usługi w zakresie remontu bieżącego dróg gminnych oraz usługi sprzętowe na terenie gminy Orzysz w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 109536 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66906 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241040, faks 087 4241050.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie remontu bieżącego dróg gminnych oraz usługi sprzętowe na terenie gminy Orzysz w 2014 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowych w szczególności remontów bieżących oraz profilowania równiarką dróg, placów i parkingów gminnych na terenie gminy Orzysz. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 60122130-9 Usługi drogowe przy użyciu pojazdów przystosowanych do transportu towarów luzem

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

CZĘŚĆ NR I Świadczenie usług sprzętowych w zakresie remontu bieżącego dróg i placów gminnych w na terenie gminy Orzysz w 2014 roku WYMAGANY ZESTAW SPRZĘTU /1szt. samochodu ciężarowego wywrotki o ładowności 5 -8ton, 2 szt. kop.- ładowarki samojezdnej o pojemności łyżki nie mniej niż 1,0 m3 i mocy powyżej 80KM, ciągnika o mocy nie mniejszej niż 50KM z osprzętem typu przyczepa, kosiarka,/ Drogi gminne publiczne i gminne dojazdowe do zabudowy kolonijnej w sołectwach Cierzpięty, Drozdowo-Zastrużne, Dąbrówka, Chmielewo, Dziubiele, Tuchlin, Suchy Róg, Wężewo, Okartowo, Grzegorze, Mikosze, Nowe Guty, Gaudynki, Szwejkówko, Ublik, Góra, Pianki, Grądy, Odoje, Czarne, Strzelniki, Rostki Skomackie, Ogródek, Klusy, Wierzbiny, oraz według potrzeb drogi gminne w Orzyszu.

CZĘŚĆ NR II Świadczenie usług równiarką drogową w zakresie profilowania dróg i placów gminnych na terenie gminy Orzysz w 2014 roku WYMAGANY SPRZĘT - RÓWNIARKA DROGOWA 80-120KM Drogi gminne publiczne i gminne dojazdowe do zabudowy kolonijnej w sołectwach Cierzpięty, Drozdowo-Zastrużne, Dąbrówka, Chmielewo, Dziubiele, Tuchlin, Suchy Róg, Wężewo, Okartowo, Grzegorze, Mikosze, Nowe Guty, Gaudynki, Szwejkówko, Ublik, Góra, Pianki, Grądy, Odoje, Czarne, Strzelniki, Rostki Skomackie, Ogródek, Klusy, Wierzbiny, oraz według potrzeb drogi gminne w Orzyszu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.12.21.30-9, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Świadczenie usług sprzętowych w zakresie remontu bieżącego dróg i placów gminnych w na terenie gminy Orzysz w 2014 roku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Żwirownia, Usługi Ziemno - Budowlane Cezary Leszczyński, ul. Tęczowa 16, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 313,65
  • Oferta z najniższą ceną: 313,65 / Oferta z najwyższą ceną: 362,85
  • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Świadczenie usług równiarką drogową w zakresie profilowania dróg i placów gminnych na terenie gminy Orzysz w 2014 roku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne Witold Śliwiński, Zełwągi 6, 11-730 Mikołajki, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 119,31
  • Oferta z najniższą ceną: 119,31 / Oferta z najwyższą ceną: 145,14
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima

Data powstania: wtorek, 1 kwi 2014 14:43
Data opublikowania: wtorek, 1 kwi 2014 15:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lip 2015 12:05
Opublikował(a): Dariusz Smakosz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1238 razy