Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLI/282/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27.11.2013r.

Uchwała Nr XLI/282/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27.11.2013r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014r.

Uchwała Nr XLI/282/13

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27.11.2013r.

w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Orzysz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Roczny Program współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014


Przewodniczący Rady

(-) Wiesław Wasilewski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 10 gru 2013 09:37
Data opublikowania: wtorek, 10 gru 2013 09:48
Data edycji: piątek, 25 kwi 2014 15:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2015 09:30
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2964 razy
Ilość edycji: 1