Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z konsultacji społecznych

Informacja z konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 r.

Informacja z konsultacji społecznych
projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/373/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia  29 września 2010r., w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniu 17 października 2013r. rozpowszechniono ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Rocznego Programu współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.
Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były: na stronie
www.bip.orzysz.pl w zakładce: organizacje pozarządowe, www.orzysz.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu. Uwagi i opinie do projektu Programu można było przesyłać na formularzu od 18 do 24 października 2013r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.orzysz.pl, przesłać tradycyjną pocztą lub złożyć osobiście  w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Żadna z organizacji pozarządowych oraz stowarzyszenie nie wniosła uwag do projektu w/w Programu.

Orzysz 2013-11-04

Burmistrz

(-) mgr Tomasz Jakub Sulima

Data powstania: wtorek, 5 lis 2013 12:20
Data opublikowania: wtorek, 5 lis 2013 12:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2015 09:31
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1278 razy