Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje na dotacje dla OP

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w programie dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanym z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Witam serdecznie i przekazuję informacje na dotacje dla OP:

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w programie dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanym z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dotacje udzielane w ramach tego Programu mają na celu:

- zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym,

- upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka,

- rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej,

- wspieranie grup narażonych na wykluczenie.

- wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi III sektora.

Dotacje można uzyskać na: projekty tematyczne, projekty systemowe oraz na współpracę dwustronną.

O wsparcie mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, które: mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym; nie działają w celu osiągnięcia zysku; są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych; nie są instytucjami religijnymi.

Wysokość wsparcia i terminy składania wniosków różnią się w zależności od charakteru projektów (tematyczne, systemowe, współpraca dwustronna)

Projekty tematyczne: nabór od 1 września do 15 października 2013, wysokość dotacji od 50 tys. do 250 tys. zł. lub do 350 tys. zł. w przypadku projektów realizowanych partnerstwie

Projekty systemowe: nabór wniosków od 16 października do 15 listopada 2013, wysokość dotacji od 300 tys. do 1,5 mln zł lub do 2 mln zł (projekty realizowane w partnerstwie)

Współpraca dwustronna: nabór wniosków od 1 września 2013 do 1 września 2014 – na poszukiwanie partnerów i przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich (wysokość dotacji do 50 tys. zł),oraz w okresie od 3 lutego 2014 do 1 grudnia 2015 na rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej  (wysokość dotacji do 65 tys. zł.).

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dotacje, procedurze wyboru projektów, rodzajach działań i wydatków kwalifikowanych do wsparcia, a także formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej programu www.ngofund.org.pl . Na stronie dostępny jest też podręcznik dla wnioskodawców objaśniający wymagania związane z ubieganiem się o dotacje, wypełnianiem formularzy wnioskowych, prowadzeniem projektu i rozliczaniem dotacji.

Pytania dotyczące zakresu tematycznego, procedury składania i oceny wniosków można kierować na adres ngofund@batory.org.pl

-------------------------------------------------------

z poważaniem

Elżbieta Mierzyńska

Inspektor

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

podpis

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

10-447 Olsztyn

ul. Głowackiego 17

NIP: 739-29-65-551

REGON: 510 75 03 09

T: +48 89 512 58 76

F: +48 89 512 58 76

E: elzbieta.mierzynska@warmia.mazury.pl

W: www.wrota.warmia.mazury.pl
Data powstania: czwartek, 19 wrz 2013 08:35
Data opublikowania: czwartek, 19 wrz 2013 09:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2015 09:31
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1375 razy