Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Konsultacji

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku
OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 rokuZgodnie z Uchwałą Nr L/373/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010r., w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Burmistrz Orzysza ogłasza

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


1. Przedmiot Konsultacji: Projekt Rocznego Programu współpracy gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r.

2. Termin konsultacji: od 20 października do 28 października 2011r.

3. Forma Konsultacji:
a/ projekt rocznego Programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie www.bip.orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Orzyszu,
b/ konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat rocznego programu współpracy,
c/ wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do
28 października br. do godz. 1530 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przesłać tradycyjną pocztą na adres urzędu lub e-mail um.orzysz.pl. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać „Konsultacje program współpracy 2012”
d/ wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.
4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Orzysz.


Burmistrz

mgr Tomasz Jakub Sulima
Data powstania: środa, 19 paź 2011 09:26
Data opublikowania: środa, 19 paź 2011 09:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2015 09:20
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1557 razy