Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 133/11

Burmistrza Orzysza z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVII/ 359/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących trybowi zatwierdzania wykonania budżetu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację zawartą w załącznikach nr 1 i 2, w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 roku.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu do:
1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Elblągu
w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

z. up. Burmistrza
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Data powstania: piątek, 5 sie 2011 08:33
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2011 08:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:10
Opublikował(a): Krystyna Harłożyńska
Zaakceptował(a): Krystyna Harłożyńska
Artykuł był czytany: 1620 razy