Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z konsultacji społecznych

Informacja z konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. poz. 873, z późn. zm.) w sprawie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2011r.
Informacja z konsultacji społecznych

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. poz. 873, z późn. zm.) w sprawie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2011r.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr L/ 373/2010r. Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010r., w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Orzysza ogłosił w dniu 08.10.2010 r. konsultacje społeczne, dotyczące w/w programu. Został określony termin rozpoczęcia konsultacji: 08.10.2010r., zaś termin ich zakończenia: 18.10.2010r. Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie www.orzysz.pl. www.bip.orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu. Ponadto Burmistrz listownie zaprosił wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń funkcjonujących na naszym terenie na spotkanie w dniu 18 października br., dotyczące konsultacji projektu w/w programu.
Żadna z organizacji pozarządowych oraz stowarzyszenie nie wniosła uwag do rocznego programu.


Orzysz 2010-10-21

Burmistrz Orzysza

Data powstania: czwartek, 21 paź 2010 11:28
Data opublikowania: czwartek, 21 paź 2010 11:44
Data edycji: piątek, 1 kwi 2011 08:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2015 09:14
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2808 razy
Ilość edycji: 1