Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI
I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGOZgodnie z Uchwałą Nr L/373/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Burmistrz Orzysza ogłasza

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


1. Przedmiot Konsultacji; Roczny Program współpracy gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r.

2. Termin konsultacji: od 08 października do 18 października 2010r.

3. Forma Konsultacji:
a/ projekt rocznego Programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie www.bip.orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Orzyszu,
b/ konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat rocznego programu współpracy,
c/ wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do 18 października br. do godz. 12:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu , przesłać tradycyjną pocztą na adres urzędu lub e-mailem: um.orzysz.pl. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje program współpracy 2011”
d/ wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.
4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Orzysz.


Burmistrz Orzysza
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 paź 2010 11:20
Data opublikowania: piątek, 8 paź 2010 13:44
Data edycji: piątek, 8 paź 2010 13:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2015 09:13
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1816 razy
Ilość edycji: 1