Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje podatkowe na 2009r.

Stawki podatków i opłat na 2009r.

W dniu 26 listopada 2008r. r. na sesji Rady Miejskiej w Orzyszu ustalono stawki podatków
i opłat, które będą obowiązywać w naszej Gminie do naliczania w/w należności na 2009 rok:

1. Uchwała Nr XXVI/190/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
– obniżono średnią ustawową cenę żyta z kwoty 55,80 zł za 1q do kwoty 30,00 zł za 1q.

2. Uchwała Nr XXVI/191/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalone stawki:
- od budynków mieszkalnych – 0,48 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 17,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,92 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym:
- od budynków gospodarczych – 4,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od garaży – 6,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budowli – 2% ich wartości ,
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni z wyjątkiem:
- zajętych na cele mieszkaniowe – 0,13 zł od 1 m2 powierzchni,
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł od 1 ha powierzchni.

3. Uchwała Nr XXVI/192/08 w sprawie wysokości opłaty targowej, ustalono następujące dzienne stawki na targowisku miejskim w Orzyszu:
- z samochodu ciężarowego - 28,00 zł,
- z samochodu dostawczego i osobowego – 16,00 zł,
- z urządzeń pod zadaszeniem, podestu, stołu, namiotu – 18,00 zł,
- z ręki, koszyka oraz z pozostałych miejsc zajętych pod towar o powierzchni do 1 m2 –10,00 zł,
W innych miejscach na terenie miasta poza wyznaczonym targowiskiem wysokość opłaty targowej ustala się wg stawek obowiązujących na targowisku miejskim. Opłata targowa na targowisku miejskim pobierana jest w sobotę (dzień targowy) w wysokości 100% dziennej stawki, natomiast w pozostałe dni tygodnia w wysokości 50% dziennej stawki.

4. Uchwała Nr XXVI/193/08 w sprawie opłaty miejscowej - ustalono dzienne stawki opłaty w wysokościach:
- od dzieci i młodzieży uczącej się - 1,30 zł,
- od pozostałych osób - 1,77 zł.
Wzory obowiązujących formularzy można pobrać na stronie
www.bip.orzysz.pl , zakładka prawo miejscowe
- kadencja 2002 – 2006 , uchwała Nr XXVII/480/04
z dnia 30 listopada 2004r.
opracowała: K. Harłożyńska
Data powstania: poniedziałek, 1 gru 2008 10:32
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2008 10:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:16
Opublikował(a): Krystyna Harłożyńska
Zaakceptował(a): Krystyna Harłożyńska
Artykuł był czytany: 1936 razy