Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych
Szanowni Państwo,
Przesyłam Państwu zaproszenie na szkolenie, które organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla organizacji pozarządowych. Bardzo proszę, jeżeli macie Państwo taką możliwość, o przekazanie zaproszenia organizacjom, z którymi współpracujecie. Szkolenie będzie obejmowało podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania finansami organizacji pozarządowych.

Bardzo dziękuję za współpracę.
Z poważaniem

Szanowni Państwo,
Organizacje Pozarządowe
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Mam przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
nt. „Podstawy zarządzania finansami organizacji pozarządowych”.
Odbędzie się ono 4 grudnia br. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego (nr 420) przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie
w godz. 11.00 – 14.30.
Szkolenie poprowadzi Pan Tomasz Bruski, Dyrektor Finansowy Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce z Warszawy.

Poruszane zagadnienia to, m.in.:
* Podstawy prawne zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych.
* System finansowy, jako narzędzie niezbędne w skutecznym zarządzaniu organizacją pozarządową (podstawowe informacje).
* Działalność odpłatna, nieodpłatna pożytku publicznego – podstawy.
* Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej: bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa (co zawierają, w jaki sposób je czytać?)
* Konstruowanie budżetów projektów (z uwzględnieniem ofert konkursowych) – szczegółowość kosztorysu, wyodrębnienie poszczególnych
pozycji budżetu.
* Rozliczanie dotacji w organizacji pozarządowej (co oznacza prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej –
zapis w umowie dotacyjnej)

W związku z poruszaną tematyką, a także przewidzianym podczas spotkania czasem na dyskusję, zadawanie pytań, wyjaśnienia wątpliwości organizatorzy oraz prowadzący szkolenie proszą o ewentualne wcześniejsze przygotowanie pytań, na które chcielibyście Państwo uzyskać odpowiedź podczas szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia z podaniem liczby uczestników oraz nazwy organizacji pozarządowej (wraz ze sposobem szybkiego kontaktu z Państwem) prosimy przesyłać do Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
tel. 089 521 95 22; fax:089 521 95 29; e-mail: e.sapka@warmia.mazury.pl

Proszę również o przekazanie powyższej informacji innym organizacjom pozarządowym.

Serdecznie Państwa zapraszam

Z poważaniem


Joanna Glezman
Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
tel: 89 521 95 22, 600 196 566, 724 777 741
fax: 89 521 95 29
e-mail: op@warmia.mazury.pl
________________________________________

Data powstania: piątek, 28 lis 2008 10:34
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2008 08:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 gru 2008 09:24
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 4298 razy