Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie wyniku przetargu o udzielenie zamówienia publicznego

Burmistrz Orzysza adres: Orzysz ul. Gizycka 15 tel.087 4241067 fax 087 424 10 50 Podaje informacje o wyniku przetargu o udzielenie zamówienia publicznego
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zadanie I" Ubezpieczenie majatku i interesów Gminy Orzysz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami Kultury".
Zadanie II " Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Ochotniczych Strazy Pożarnych Gminy Orzysz".
Dopuszczono składanieofert częściowych.
Zostały 4 niżej wymienione oferty:
1/UNiWERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Aleja Jana Pawła II 61c lok.305 01-031 Warszawa - oferta nr 1.
2/CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Wzajemnych ZWCz Pojezierze Al. Piłsudskiego 32,0 578 Olsztyn -oferta nr 2
3/UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Łodzi oddział w Białymstoku Filia w Ełku ul. Kilińskiego 40 19-300 Ełk -oferta nr 3.
4/Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku Pion Klienta Korporacyjnego Zespół Sprzedaży w Olsztynie ul. Kościuszki 59, 10-959 Olsztyn oferta nr 4.
Ważnych ofert 4
Na podstawie art. 92 Ustawy o prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) informuję, że w/w postępowaniu na:
Zadanie I ; Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Orzysz wraz z jednostkami organizacyjnymi i
instytucjami Kultury; zostały złożone oferty nr 2, 3, 4.
Streszczenie oceny do porównania złożonych ofert dla zadania I.
Oferta nr 2 - kwota 66.602,00 PLN l- iczba pkt. w kryterium cena 65,60, liczba pkt. kryterium warunki preferowane 13,40.
Oferta nr 3- kwota 54.851,00 PLN - liczba pkt. w kryterium cena 80, liczba pkt. kryterium warunki preferowane 12,20.
Oferta nr 4 - kwota 138,430,00 PLN - liczba pkt. kryterium cena 31,20, liczba pkt. warunki preferowane 1,20.
-została wybrana oferta nr 3 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi
Oddział w Białymstoku Filia w Ełku ul. Kilińskiego 40 ,19-300 Ełk. - kwota 54.851,00 PLN.
Uzasadnienie wyboru oferty nr 3: najwyższa liczba punktów kryterium cena i warunki preferowane.
Zadanie II ; Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Orzysz; zostały złożone oferty nr 1, 2, 4.
Streszczenie oceny do porównania złożonych ofert dla zadania II.
Oferta nr 1- kwota 3.760,00 PLN liczba pkt. kryterium cena 100.
Oferta nr 2 - kwota 6.598,00 PLN- liczba pkt. kryterium cena 56.
Oferta nr 4 - kwota 4.880,00 PLN - liczba pkt. kryterium cena 77.
-została wybrana oferta nr 1 UNIWERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółka
Akcyjna Al. Jana Pawła II 61 c lok. 305,01-131 Warszawa - kwota 3.760,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczba punktów kryterium cena.
Data powstania: czwartek, 6 lis 2008 09:49
Data opublikowania: czwartek, 6 lis 2008 10:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 lis 2008 13:17
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Artykuł był czytany: 1673 razy