Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs

Konkurs "Krajowi Liderzy Innowacji"
Ideą powstania konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji” jest promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty. Uczestnictwo w konkursie dla firm sektora Mikro, MŚP, Gmin, Organizacji pozarządowych oraz Uczestników indywidualnych jest bezpłatne.
Organizator konkursu wychodzi z założenia, że innowacja będzie skuteczna, o ile będzie powszechna. Stąd do udziału w naszej inicjatywie zaproszone zostały podmioty gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego o zróżnicowanej wielkości. Naszym zdaniem promowanie działań innowacyjnych, również o charakterze regionalnym, powinno przyczynić się do upowszechniania idei innowacji i rozwoju w społeczeństwie oraz gospodarce.
Konkurs będzie promował przedsięwzięcia oraz inicjatywy, w których istotnym elementem jest charakter innowacyjny projektu, ochrona własności intelektualnej, ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Jednym z głównych kryteriów przyznawania dotacji ze środków UE w latach 2007 - 2013 jest ocena poziomu innowacyjności projektów oraz podmiotów ubiegających się o wsparcie ze środków unijnych. Uczestnictwo w konkursie przyczyni się do dokonania oceny stopnia innowacyjności projektów czy podmiotów, co może zostać wykorzystane we właściwej procedurze ubiegania się o dotacje unijne.
Istotnym elementem dla zainteresowanych uczestników rankingu jest możliwość uzyskania od Fundacji Innowacji i Rozwoju wszechstronnego wsparcia i doradztwa w zakresie wdrażania w swojej bieżącej działalności rozwiązań o charakterze innowacyjnym.
Uczestnicy
Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji” jest przedsięwzięciem ogólnopolskim i ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu mogą zostać następujące grupy kandydatów:
Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, inne org. pozarządowe), inne organizacje/podmioty (nie wymienione w pozostałych grupach),
Grupa 4 - uczestnicy indywidualni (przedstawiciele środowisk akademickich, nauki, kultury, sportu), którzy podejmują i realizują projekty i inicjatywy o charakterze innowacyjnym.

Warto nadmienić, że uczestnikami konkursu mogą być gminy, przedsiębiorcy oraz organizacje o różnej wielkości, ponieważ decydującym kryterium oceny nie jest wielkość, a rodzaj podejmowanych działań o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl

Fundacja Innowacji i Rozwoju
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. (22)621-30-00
e-mail: konkurs@flir.org.pl
Data powstania: poniedziałek, 15 wrz 2008 10:15
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 paź 2008 07:18
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1534 razy