Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie

Zaproszenie na I Wojewódzką Konferencję z okazji Dnia Seniora
Olsztyn, 09.09.2008 r.


ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza ponad 60 organizacji socjalnych – członkowskich i partnerskich – z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego, obejmujących swoją działalnością wszelkie obszary wsparcia grup zagrożonych marginalizacją społeczną. Jednym z obszarów naszej aktywności są działania na rzecz osób w wieku senioralnym.
Od 2007 r. Federacja FOSa opracowuje wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Wojewódzki program na rzecz osób starszych”, którego celem jest poprawa jakości życia oraz jakości usług świadczonych na rzecz seniorów. Wiele inicjatyw realizowanych przez Federację wpisuje się w założenia Programu, m.in. Akademia III Wieku Warmii i Mazur czy Konkurs na najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych.
Kolejną inicjatywą Federacji FOSa jest I Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, którą honorowym patronatem objęli Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Jacek Protas oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Marian Podziewski.
Konferencja będzie okazją zarówno do promocji problematyki osób starszych, jak i do omówienia najbardziej pilnych tematów ich dotyczących. Należą do nich m.in. konsultacje Wojewódzkiego Programu, kwestia współpracy organizacji seniorskich, wypracowanie modelowych metod pracy i inne.
Dlatego też serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich działających i zainteresowanych działaniami na rzecz seniorów, a więc: samych liderów środowisk seniorskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, ośrodków pomocy społecznej, domów kultury, szkół i innych instytucji oraz firm.
Ze względu na trudności w dotarciu z niniejszą informacją do szerokiego grona odbiorców, prosimy również o przekazanie tej informacji osobom i podmiotom z Państwa otoczenia, które mogłyby być zainteresowane udziałem w Konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 października 2008 w Hotelu Novotel w Olsztynie. Zainteresowanych udziałem prosimy o zgłoszenia do 19 września na adres:
Biuro Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa,
e-mail fosa.wm@wp.pl, tel./fax 089 6789 727. Wszelkich informacji udziela Joanna Prak.
W załączeniu Program Konferencji oraz Kwestionariusz zgłoszenia.


Z poważaniem
Bartłomiej Głuszak
Prezes Federacji FOSa
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 11 wrz 2008 07:58
Data opublikowania: piątek, 12 wrz 2008 10:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 wrz 2008 13:17
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1777 razy