Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 152 /08 Burmistrza Orzysza z dnia 04 sierpnia 2008

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
Na podstawie art. 198, ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 , z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 249, poz. 1832 i z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 140, poz. 984), oraz uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLV/647/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację wraz z załącznikami o przebiegu budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku.
§ 2.

Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu do:
1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Elblągu
w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
Jan Aleszczyk
Data powstania: wtorek, 26 sie 2008 13:51
Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2008 14:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:04
Opublikował(a): Krystyna Harłożyńska
Zaakceptował(a): Krystyna Harłożyńska
Artykuł był czytany: 2165 razy