Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Program dotacyjny

" Równać sznse 2008- Regionalny Konkurs Grantowy
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
zaprasza do wzięcia udziału w programie dotacyjnym
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
"Równać Szanse 2008 - Regionalny Konkurs Grantowy"Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).

Pragniemy aby młodzi uczestnicy programu Równać Szanse stawiali na dalszy rozwój w zakresie
edukacji, aby wybierali dobre szkoły średnie i uczelnie, odważnie poszukiwali własnego miejsca na
rynku pracy oraz świadomie wpływali na przyszłą drogę życiową.

Liczymy, że poprzez udział w projektach realizowanych w ramach programu Równać Szanse młodzi staną się aktywni wobec rzeczywistości, samodzielni i otwarci w nawiązywaniu kontaktów i stawaniu wobec nowych wyzwań. Chcemy aby poprzez projekty realizowali swoje marzenia, bez obaw planowali swoją przyszłość. Pragniemy by wchodząc w nowe środowiska szkół i uczelni towarzyszyło im poczucie własnej wartości i przekonanie, że sukces jest możliwy, że warto rozwijać życiowe pasje, że współpraca z ludźmi z innych środowisk i wymiana doświadczeń ma sens.

Mamy nadzieję, że beneficjenci programu Równać Szanse będą w decydującym stopniu kształtować własną tożsamość, a wiedza i umiejętności, które wyniosą z projektów, umożliwią im udane wejście w dorosłość.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodzieży:
- umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
- umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
a jednocześnie rozwijają wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i placówek pozaszkolnych realizujących projekt:
- umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych,
- umiejętność pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięć.

Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej
- dotacje do 7 000 zł przyznawane na okres 6 miesięcy
- szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów.

Podmioty uprawnione do startowania w konkursie
(dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców)
- organizacje pozarządowe
- domy kultury
- biblioteki gminne
- grupy nieformalne, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans podjęte w ramach projektu.

O dotacje nie mogą ubiegać się szkoły.

Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 I 2009 r. i trwać dłużej niż do 30 VI 2009 r.

Termin przesyłania wniosków: do 1 października 2008 r. (w przypadku wersji papierowej decyduje data
stempla pocztowego).

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski wypełnione w formularzu pobranym ze strony
www.rownacszanse.pl lub stron Partnerów Regionalnych (www.tratwa.pl). Więcej informacji oraz zasady
konkursu i kryteria oceny merytorycznej na w/w stronach.

Wnioski z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i kujawsko - pomorskiego – przyjmowane są przez Stowarzyszenie Tratwa, 10 – 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1. Konsultacje i przesyłanie wniosków na adres e-mailowy: olsztyn@rownacszanse.pl . Od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-16.00, na Państwa pytania dotyczące konkursu, odpowiedzą koordynatorzy regionalni pod nr. tel. (0 89) 513 17 46.

Ponadto informacji o programie udzielamy telefonicznie: (22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną:
rownacszanse@pcyf.org.pl

Prosimy o rozpowszechnianie informacji o konkursie w Państwa środowiskach lokalnych.

Dziękujemy,

____
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
www.pcyf.org.pl
www.rownacszanse.pl

____
Koordynator Regionalny Konkursu:
Stowarzyszenie "Tratwa"
www.tratwa.pl

Data powstania: piątek, 22 sie 2008 13:07
Data opublikowania: piątek, 22 sie 2008 15:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 paź 2008 12:58
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 2156 razy