Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O FYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DROGOWYCHZ PRZEZNACZENIEM DO WYMIANY NAWIERZCHNI CHODNIKOWYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH WNA TERENIE GMINY ORZYSZ.

Orzysz,13.08.2008r.
miejscowość data
RGI.IV.341-10/08
znak sprawy

WWW.BIP.ORYZSZ.PL
TABLICA OGŁOSZEŃ
W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem do wymiany nawierzchni chodnikowych na drogach publicznych na terenie gminy Orzysz.
CZĘŚĆ I - dostawa krawężników drogowych , obrzeży trawnikowych , kostki brukowej
CZĘŚĆ II- dostawa cementu,
CZĘŚĆ III- dostawa kruszywa
prowadzonego w trybie:
przetargu nieograniczonego
Dopuszczono składanie ofert częściowych.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający:
na część nr I wybrał ofertę nr 6 firmy BUDROMAT LESZEK KURPEL KOSTKA BRUKOWA I GALANTERIA BETONOWA z siedzibą w Mońkach przy ul. Kościelnej 59 z ceną oferty 134.297,60 zł z VAT-em.
na część nr II wybrał ofertę nr 3 firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DOM" Spółka Jawna Katarzyna Sołowiej-Nowak , Andrzej Nowak z siedzibą w Orzyszu przy ul. Ełckiej 25 z ceną oferty 29.206,80 zł z VAT-em.
na część nr III wybrał ofertę nr 8 firmy TRANS ŻWIR Jan Kitowicz z siedzibą w Gajewie z ceną oferty 12.346,40zł z VAT-em.

W załączeniu przekazuję druki ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert i ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.


Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 14 sie 2008 15:11
Data opublikowania: czwartek, 14 sie 2008 15:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 sie 2008 09:13
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1774 razy