Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego miasta Orzysz – obszar I

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obrębu ewidencyjnego miasta Orzysz – obszar I, informuję, że na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00 zł będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 02/11/2023 Burmistrza Orzysza z dnia 06 listopada 2023 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, unieważniam przedmiotowe postępowanie, w związku z tym, że wystąpiły inne okoliczności powodujące konieczność zrezygnowania z realizacji zamówienia – zmiana zakresu i procedury opracowania przedmiotowego planu.

 

BURMISTRZ

/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 13 lut 2024 09:11
Data opublikowania: wtorek, 13 lut 2024 09:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 mar 2024 11:15
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 67 razy