Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - dokumentacja techniczna Strzelniki - Kamieńskie

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę drogi Strzelniki - Kamieńskie” wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 130 000,00 zł.