Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - inspektor ul. Słowackiego

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Orzyszu”.
Pliki do pobrania: