Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - „Zakup z dostawą kruszywa do bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Orzysz w roku 2024”

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 2/11/2023 z dnia 06 listopada 2023 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych , których wartość nie jest równa lub nie przekracza 130 000,00 zł, Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Zakup z dostawą kruszywa do bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Orzysz w roku 2024”
Pliki do pobrania: