Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji technicznej

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi ul, Mazurskiej w Orzyszu w zadaniu pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu”, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 130 000,00 zł.
Pliki do pobrania: