Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

„Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu”

1. Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego: 
Gmina Orzysz 
ul. Rynek 3 
12-250 Orzysz

2. Pracownicy prowadzący sprawę: 

Naczelnik  Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska 
Katarzyna Owczarek, e-mail: katarzyna.owczarek@um.orzysz.pl
Inspektor 
Paulina Strześniewska, e-mail : paulina.strzesniewska@um.orzysz.pl

Przedmiotem zamówienia było : Wykonanie renowacji pomnika wraz z wykonaniem ścieżki na cmentarzu wojennym w miejscowości Orzysz. Miejsce inwestycji zlokalizowane jest na działce w obręb. Miasto Orzysz, dz. nr 279 Gmina Orzysz. 

Uzasadnienie: W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie.

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: czwartek, 26 paź 2023 14:58
Data opublikowania: czwartek, 26 paź 2023 15:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 lis 2023 12:08
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 144 razy