Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe opracowanie - inspektor oczyszczalnia ścieków

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz”.